f t g m
Copyright © 2019 Home - Hostgator Reviews

Koning Willem-Alexander op bezoek bij VLB EINDHOVEN

Koning brengt werkbezoek aan vliegbasis Eindhoven

Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 13 april 2018 een werkbezoek gebracht aan vliegbasis Eindhoven. Doel van het bezoek was om de Koning te informeren over de toekomst van de basis en over de taken en operaties van de squadrons.

Koning Willem-Alexander krijgt uitleg over de mogelijkheden van een C-130 Hercules transportvliegtuig.

Bij aanvang van zijn bezoek werd Koning Willem-Alexander ontvangen door de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt en door de commandant van vliegbasis Eindhoven, kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan. Na een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen de Luchtmacht werd stilgestaan bij de toekomstige oprichting van het Air Mobility Command, een commando binnen de Luchtmacht dat zich richt op de volledige keten van luchttransport.

Vliegbasis Eindhoven levert met de KDC-10 tank- en transportvliegtuigen strategisch militair luchttransport en verzorgt het bijtanken in de lucht van militaire vliegtuigen. De komende jaren worden deze KDC-10 vliegtuigen vervangen door de Airbus A330 Multi Role Tanker Transport. De Koning sprak met vertegenwoordigers van de nieuwe eenheid die met deze toestellen in 2020 de vliegbasis als thuisbasis krijgt. De basis ontwikkelt zich daarmee tot een belangrijke schakel in het strategische logistieke netwerk van de NAVO.

De vliegbasis levert ook tactisch luchttransport in de vorm van de C-130 Hercules transportvliegtuigen. De inzet van dit transportvliegtuig wordt steeds meer geïntegreerd in het gezamenlijk optreden met grondeenheden zoals de Luchtmobiele Brigade, het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. De Koning kreeg uitleg over de mogelijkheden die het toestel biedt op het gebied van parachutisten droppen, het bevoorraden vanuit de lucht, het uitvoeren van landingen in vijandig gebied en het evacueren van burgers.

Gedurende het bezoek werd ook gesproken over de openstelling die door de militairen wordt geboden voor de civiele medegebruiker Eindhoven Airport. Verder was er aandacht voor de medewerking van personeel en materieel aan de hulpverlening na orkaan Irma, de ondersteuning die vanuit Eindhoven wordt geleverd aan militaire operaties in het buitenland en de strijd tegen ISIS in 2017.

RVD,91 www.koninklijkhuis.nl

 

 
 
 
 
 VIDEOEINDHOVEN - Hoog bezoek vrijdagmiddag voor de Vliegbasis Eindhoven. Koning Willem-Alexander liet zich rondleiden en nam een kijkje in een C-130 Hercules. 
Het was alweer even geleden dat de Koning voor het laatst een bezoekje bracht aan de Vliegbasis Eindhoven. Acht jaar om precies te zijn, bij de opening van het European Air Transport Command.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vrijdag was het opnieuw zover. Tijdens een werkbezoek liet Koning Willem-Alexander zich bijpraten over actuele ontwikkelingen binnen de luchtmacht en die op de Eindhovense vliegbasis in het bijzonder.

Cruyffiaans

Daarbij ging het onder meer over de vervanging vanaf 2020 van de twee KDC-10 tank- en transportvliegtuigen door vijf Airbussen 330 MRTT, aangeschaft door vier landen. Dat de huidige toestellen uit de jaren zeventig dateren, wist de Koning al. Dat de vliegtuigen desondanks weinig last hebben van technische manco's, niet. Waarop de Koning een Cruyffiaanse uitspraak deed en betoogde dat vliegtuigen altijd werken, zolang ze maar blijven vliegen.

In de bevoorradingshal, waar een Hercules transportvliegtuig stond te wachten, kreeg de Koning vervolgens tekst en uitleg over de activiteiten op en vanaf de Eindhovense vliegbasis. Veel was al bekend, zo bleek uit zijn reacties, óók over de historie van 'Welschap'. Bijvoorbeeld dat de startbaan in de jaren tachtig een stukje verdraaid werd om de bewoners van Eindhoven te ontlasten van het vliegtuiglawaai, dat destijds nog hoofdzakelijk werd veroorzaakt door op Eindhoven gestationeerde NF-5 straaljagers.

Overlast

Majoor Marcel de Pee, hoofd luchtverkeersleiding, erkende dat de basis verantwoordelijk is voor overlast. ,,We maken best veel herrie en zorgen voor uitstoot." De plaatsing eind dit jaar van achtduizend zonnepanelen waar zo'n duizend huishoudens hun energie van kunnen betrekken moet volgens hem gezien worden als een soort compensatie. ,,Zo zijn er ook plannen om vier meter hoog olifantsgras te planten, om het grondgeluid afkomstig van de basis te dempen."